Foundation

Foundation for the Development of Interventional Cardiology
(Fundacja Wspierania Rozwoju Kardiologii Interwencyjnej)
ul. Siedliczan 19
52-340 Wrocław
KRS: 0000634869
REGON: 36530953600000
NIP: 899-27-97-111